Zóna se nachází za oplocením areálu firmy Letecké závody a.s. v Kunovicích, směrem k O.N.Vsi.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní obslužnost není zajištěna, v současné době jsou pozemky dopravně nepřístupné. Plocha je ideální pro rozšíření areálu Leteckých závodů a.s. Kunovice.

V blízkosti předmětné lokality se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

Všechny pozemky jsou v současné době ve vlastnictví fyzických osob.