Zóna se nachází před areálem Leteckých závodů a.s. v Kunovicích. V současné době je tato plocha již zastavována, k dispozici je jen její část.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní dostupnost je zajištěna ze stávající místní komunikace ul. Na Záhonech v Kunovicích, vybudování sjezdu z této komunikace.

V bezprostřední blízkosti je pouze stávající vodovodní řad. Ostatní inženýrské sítě jsou těžko dostupné.

V současné době jsou všechny pozemky ve vlastnictví fyzických osob.