Zóna se nachází u ČOV Leteckých závodů a.s. a bývalých mrazíren v Kunovicích, v těsné blízkosti řeky Olšavy.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní dostupnost je ze stávající místní komunikace ul. Na Záhonech v Kunovicích vybudování sjezdu z této místní komunikace.

V dané lokalitě je možnost pouze napojení na stávající vedení VN, případně napojení odpadních vod přes vlastní ČOV do řeky Olšavy.

V současné době jsou všechny pozemky ve vlastnictví fyzických osob.

2