Zóna se nachází v oblasti vlakového nádraží ČD v Kunovicích.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní dostupnost je zajištěna ze stávající místní komunikace ul. Na Drahách, Kunovice, vybudováním vlastní přístupové komunikace z předmětné ulice.

Omezená možnost napojení na stávající inženýrské sítě ul. Na Drahách.

V současné době jsou pozemky ve vlastnictví fyzických osob a společenské organizace.

1