Jak co nejlépe sladit pracovní život s tím rodinným?

Rostoucí nezaměstnanost v regionu a s ním spojená obava žen na mateřské dovolené o ztrátu zaměstnání na straně jedné a obava majitelů firem z flexibilnějších forem zaměstnání na straně druhé byly hlavním důvodem, proč začal Podnikatelský inkubátor Kunovice realizovat aktivity, které mají napomoci sladit pracovní a rodinný život rodičů.

Projekt nenutí ženy vracet se do zaměstnání co nejdříve, pokud nechtějí. Jeho smyslem je napomoci takové atmosféře, kdy se rodiče budou moci vrátit do zaměstnání dle svého uvážení a jejich zaměstnavatel jim k tomu vytvoří vhodné podmínky a bude to pro něj výhodné. Mezi takové podmínky lze řadit zkrácený pracovní úvazek, možnost práce z domu, flexibilní pracovní dobu či sdílené pracovní úvazky.

Součástí projektu je také zřízení hlídacího centra Čtyřlístek v prostorách Komunitního centra, které má také napomoci plynulejšímu návratu matek do pracovního procesu.

Více informací i projektu najdete na webových stránkách www.sladovani-kunovice.cz

Sladovani_letak (1)

Sladovani_letak (3)

Sladovani_letak (2)

Sladovani_letak (4)