Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

You are here: