Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 15. 11. 2021

You are here: