Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 27. 4. do 31. 5. 2021

You are here: