Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví – certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21. 6. 2021

You are here: