Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

You are here: