Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020 s účinností od 15. února 2021

You are here: