Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2020 č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

You are here: