Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2020 č.j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

You are here: