Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 5. 2020 č.j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN- nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19. 5. 2020

You are here: