Správní obvod Kunovice
Typ sídla: město
Výměra: 2 854,95 ha
Počet obyvatel: 5 646
Hustota obyvatel: 197,8 obyv/km2
Pošta: ano
Škola: 1 MŠ, 2 ZŠ,SŠ,VOŠ,VŠ
Zdrav. zařízení: ano
Městská policie: ano
Kanalizace: ano
Vodovod: ano
Rozvod plynu: ano

 

 

 

POČET OBYVATEL MĚSTA KUNOVICE KE DNI 1.1. 2018
A STATISTIKA ZA ROK 2016

Počet obyvatel celkem
 5 646
 z toho: muži 2 714
            ženy 2 932
Počet narozených obyvatel 53
Počet zemřelých obyvatel 59
Počet obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu
152
Počet obyvatel odhlášených
z trvalého pobytu
135