STP, MO Kunovice je o. s., které sdružuje zájemce z řad jak občanů s tělesným postižením, tak i ostatních od 18 let věku. Poskytuje svým členům možnost kulturního i společenského vyžití a v rámci možností i rady v oblasti sociální a zdravotní. Pořádá ozdravné pobyty, zájezdy za kulturou i poznáním apod. Členové dostávají malé pozornosti k životnímu jubileu, zástupci organizace navštěvují nemocné členy.

Sdružení pořádá pravidelné besedy – ke Dni matek a Kateřinskou. Samozřejmostí je kulturní program, dárečky, občerstvení. Rovněž spolupracuje s místními DSP a s MěÚ, kde pomáhá při nejrůznějších kulturně-společenských akcích městem pořádaným již po léta.

 

Kontakt:
STP v ČR, MO Kunovice

Čierniková Marie, předsedkyně MO
tel. 603 765 027