Spolek za čisté Kunovice sdružuje občany a přátele města Kunovice, kterým není lhostejné životní prostředí a jeho kvalitní rozvoj. Členové spolku usilují o neustálé zkvalitňování životních podmínek na území města. Dále podporují ochranu zvířat, ptactva, stromů i květinové výsadby a udržování celkové čistoty města. Spolek za čisté Kunovice se chce aktivně podílet na rozvoji pozitivní atmosféry města Kunovice i na jeho ekologickém a kulturním programu. Členové se chtějí spolupodílet na zajištění vhodného místa pro život nejen všem současným obyvatelům města, ale také dalším generacím.

Kontakt:
Ing. Jiří Filip, předseda
tř. Vítězství 1141, 686 04  Kunovice
e-mail: info@spolekzacistekunovice.cz

www.spolekzacistekunovice.cz