Pionýrská skupina pracuje s dětmi a mládeží ve volném čase o víkendech a prázdninách. Činnost je zaměřena na ochranu přírody, turistiku, sport a táborničení.

Skupina organizuje 14denní letní tábory v Rajnochovicích pro cca 90 dětí. Jsou určeny nejen členům, ale i neorganizovaným dětem. Pracovníci na táborech pracují ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Skupina se aktivně zapojuje také do krajských akcí – např. sportovních, turistických i vzdělávacích – a již řadu let se úspěšně podílí na prodeji kytiček během Dne proti rakovině.

 

Kontakt:
Na Samotě 1242
686 04 Kunovice

Františka Vašinová
P.Vasinka@seznam.cz
tel. 777 793 689

Michaela Ungerová
ungerova.misa@seznam.cz
tel. 777 793 686

www.pskunovice.wz.cz