Občanské sdružení „Kunovjan“, které vzniklo v roce 1994, dodnes vytváří společenství lidí, kterým není lhostejný osud malého města. Sdružení vyvíjí činnosti v oblasti organizování a realizování kulturně-společenského dění s cílem vytvářet jedinečné aktivity se společnými zájmy a smysluplným využíváním volného času.

Sdružení se od svého začátku zaměřovalo především na systémovou podporu a rozvoj duchovních hodnot se snahou o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj svébytného regionu s šířením povědomí o něm i mimo něj. Středem zájmu se primárně stalo uchovávání, prezentace a rozvíjení nejrůznějších projevů tradiční kultury, které jsou rozvíjeny a popularizovány prostřednictvím folklorních souborů jednotlivých národopisných regionů od nás i ze zahraničí.

Bezprostřední příhraniční spolupráce, přátelství a reciproční výměny souborů, rodin i jednotlivců vyústila v mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“, jež se každoročně koná předposlední týden v červnu na území Kunovic, uherskohradišťského souměstí a okolních míst.

Spolek shromažďuje doklady o jevech tradiční lidové kultury, věnuje se zpravodajské, sběratelské a dokumentační činnosti, zaměřil se rovněž na prezentaci tradičních řemesel formou lidových jarmarků, jejich dokumentování i aktivní přibližování technologických postupů výroby tradičního řemeslného sortimentu. Významný podíl v zájmu spolku tvoří originální tradiční gastronomie, jeho předvádění, ochutnávky, koncipování minifestivalů tradičních jídel a pochutin, komponování monotematických folklorních pořadů s gastronomickými náměty, ale i tvůrčí dílny, které seznamují děti a veřejnost s tradičními výrobami jako je např. stloukání másla, lisování hroznů, vyřezávání dýní a další.

 

Kontakt

Libor Habarta
jednatel sdružení
tel.: +420 775 084 333
e-mail: habarta.libor@seznam.cz
www.oskunovjan.cz
www.kunovske-leto.cz