Po obnově v únoru 1991 zahájila JEDNOTA OREL KUNOVICE svoji činnost. Pořádala poutě, rekolekce a vysílala své členy na exercicie. Začalo pravidelné cvičení děvčat, chlapců i žen v tělocvičně na ZŠ Červená cesta, účastnila se mnoha soutěží celé župy Velehradské.

portret

Ve cvičení na ZŠ Červená cesta děvčata mimo to nacvičovala program vánoční besídky a svátku matek, se kterým vystupovala jak v Kunovicích, tak i na župních akademiích.

Pro děvčata i chlapce byly pořádány letní tábory v naší krásné vlasti. Dodnes pořádá jednota recitační soutěž „Zlatá réva” pro celou Velehradskou župu.

Děti se účastnily sportovních akcí v celé župě. Pořádal se den sportu pro všechny na hřišti Červená cesta, měli jsme zástupce na FICEPU – letním táboře v Rakousku.

Byly pořádány také výstavy i kurz zdobení perníků s lektorkou paní Horálkovou z Prahy.

V současné době hrají chlapci florbal na ZŠ Pálenice, děvčata zase volejbal na ZŠ Červená cesta.
Do Orla se přihlásili mladí muži, kteří hrají florbalovou ligu Zlínského kraje.
Opět zahájili muži cvičení na Červené cestě a ženy volejbal.

Každoročně se učastníme CANTATE Luhačovice. Úspěšné byly tři krojové plesy, na kterých mládež zatančila jak moravskou, tak i českou besedu.

Dospělí členové si vzdělání doplňovali v kurzech pro cvičitele či trenéry pořádané Orlem, aby mohli vést děti a byli seznámeni s úskalími, která mohou nastat.

Kontakt:
OREL jednota Kunovice
Bc. Tomáš Bartoň
mob.: 731 419 800
e-mail: barton.tom@seznam.cz