Úkolem spolku je poskytnout dětem, mládeži i dospělým, kteří nejsou nikde organizováni, příležitost k využití volného času v pravidelných i nepravidelných aktivitách s tím, aby především mládež byla vedena k tvůrčím a smysluplným hodnotám – jak sociálním, tak kulturním a sportovním. Posláním spolku je nabízet aktivity, které budou preventivně působit proti škodlivým vlivům současnosti, zvláště rostoucí kriminalitě. Spolek chce spolupracovat s jinými spolky a institucemi s podobným zaměřením.

Základní směry činnosti:

  • kulturní oblast (různé zájmové kroužky)
  • sportovní oblast (stolní tenis, floorbal, aerobic, šachy, turistika aj.)
  • organizování letních nebo zimních pobytů rodin s dětmí a dětských táborů
  • vzdělávání v různých oborech a oblastech
  • prevence kriminality
  • ekologie a výchova k etickým hodnotám

 

Kontakt

Kunovské centrum mládeže z.s.
Pod Kostelem 1
686 04 Kunovice

Mgr. Ivo Ertl
Na Hrázi 1208
686 04 Kunovice
mobil: 774 967 010
e-mail: ertlivo@seznam.cz

www.kcm.unas.cz