Honebnímu společenstvu Kunovice byla dne 15. 1. 2003 uznána honitba o výměru 1 872,9132 ha, a to v tomto rozdělení:

Zemědělská půda………1 742,3019 ha
Lesní půda………………..101,6083 ha
Vodní plochy………………..2,9030 ha
Ostatní plochy………………26,1000 ha

Pro tuto honitbu byly stanoveny následující jakostní třídy, normované a minimální stavy těchto druhů zvěře:

Druh zvěře Jakostní třída Výměra Normované stavy Minimální stavy koeficoent očekávané produkce  Poměr pohlaví
Srnčí  II. 1 000   50  15 1,0  1:1
Zajíc polní  II. 1 300  300  80 0,6  1:1
Bažant  II.    300  100  30 0,6  1:4

 

Představenstvo Honebního společenstva Kunovice:

Honební starosta… Černý František
Myslivecký hospodář…Hráček Luděk
Myslivecká stráž…Černý Karel, Blažek Pavel, Junaštík Miroslav, Prachař Jan
Kronikář…Prachař Jan

 

Zapsal Ing. Prachař Jan
kronikář Honebního společenstva Kunovice