Honebnímu společenstvu Kunovice byla dne 15. 1. 2003 uznána honitba o výměru 1 872,9132 ha, a to v tomto rozdělení:

Zemědělská půda………1 742,3019 ha
Lesní půda………………..101,6083 ha
Vodní plochy………………..2,9030 ha
Ostatní plochy………………26,1000 ha

Pro tuto honitbu byly stanoveny následující jakostní třídy, normované a minimální stavy těchto druhů zvěře:

Druh zvěře Jakostní třída Výměra Normované stavy Minimální stavy koeficoent očekávané produkce  Poměr pohlaví
Srnčí  II. 1 000   50  15 1,0  1:1
Zajíc polní  II. 1 300  300  80 0,6  1:1
Bažant  II.    300  100  30 0,6  1:4

 

Představenstvo Honebního společenstva Kunovice:

Honební starosta… Černý František
Honební místostarosta…Šácha Miroslav
Myslivecký hospodář…Ing. Halámek Jan
Myslivecká stráž…Šácha Miroslav,
Vicena Alois, Černý Karel, Blažek Pavel,
Junaštík Miroslav
Kronikář…Ing. Prachař Jan

Zapsal Ing. Prachař Jan
kronikář Honebního společenstva Kunovice