Základní umělecká škola Uherské Hradiště - pobočka Kunovice

Základní umělecká škola Uherské Hradiště – pobočka Kunovice

Mládežnická 1321
686 04 Kunovice
tel. 572 548 196
e-mail: olga.strasakova@zusuh.cz
web: www.zusuh.cz/kunovice

 

Pobočka Základní umělecké školy Uherské Hradiště v Kunovicích byla založena na základě trvalého zájmu a požadavku obce ve školním roce 1993/1994. Svoji činnost a působení však musela rozdělit do dvou pracovišť. Hudební obor našel své zázemí v prostorách mateřské školy po bývalých jesličkách, výtvarný obor a literárně dramatický obor se scházel v nově vybudované Základní škole U Pálenice.

V roce 1998 se velkou zásluhou města podařilo zrekonstruovat část budovy MŠ tak, aby vyhovovala všem požadavkům kladeným na prostor, hygienu a kulturu práce a aby zde mohly pracovat všechny obory ZUŠ. Vznikl tak víceúčelový sál s podiem, zrcadly pro výuku tanečního i literárně dramatického oboru, pro pořádání besídek a koncertů pobočky, ale i kulturních akcí města. Dále zde byly vytvořeny učebny pro výtvarný obor vybaveny hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Upraveny byly prostory pro individuální výuku nástrojů a vznikla zde i třída pro hudební nauku a přípravnou hudební výuku, samostatné sociální zařízení pro žáky a učitele, které předtím scházelo.

Od roku 1993 nabízí pobočka svým žákům vzdělání v oboru hudebním (klavír, akordeon, keyboard, flétna, klarinet, kytara), výtvarném a literárně dramatickém. V minulých letech pak rozšířila nabídku o výuku v oboru tanečním.

Mezi vystoupení pro veřejnost, která ZUŠ pravidelně pořádá, patří například Talentýny (koncert k závěru školního roku), vánoční koncerty, oborové besídky, výstavy, výchovné koncerty a další vystoupení k různým příležitostem (vernisáže, setkání seniorů, oslavy 800. výročí Kunovic atd.).

V současné době se ve škole žákům věnuje 6 učitelů:

  • Ing. Maria Polesná: keybord
  • Ivo Horký: fétna a hudební nauka
  • Mgr. Olga Strašáková: vedoucí pobočky – literárně a přípravná hudební výuka
  • Pavel Berk: klavír
  • Marek Pavlas: kytara
  • Petra Seidlová,roz. Hudečková: akademická malířka – hudební obor