Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice

Soukromá vysoká škola EPI, s.r.o. je součástí komplexu výchovně vzdělávacích institucí, do kterého patří Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Vyšší odborná škola právní, s.r.o. a Evropský polytechnický institut, s.r.o.

První vysokoškoláci začali na naší vysoké škole studovat v roce 1994 pod irskou legislativou, avšak již v roce 1999 získal EPI, s.r.o. českou akreditaci a v roce 2013 pak od prestižní akreditační agentury AAHEA i akreditaci americkou. V průběhu své existence vybudoval EPI, s.r.o. rovněž dva další kampusy.

V současné době lze proto studovat nejen v Kunovicích, ale i Hodoníně a Kroměříži v následujících formách studia:

 

Vysokoškolské bakalářské studium

obory:

– Management a marketing zahraničního ochodu – forma studia denní i víkendová, akreditace USA

– Finance a daně – forma studia denní i víkendová, akreditace USA

– Ekonomická informatika – forma studia denní i víkendová, akreditace ČR

– Elektronické počítače – forma studia denní i víkendová, akreditace ČR

Možnost studia na všech kampusech.

 

Vysokoškolské navazující magisterské studium

obory:

– Ekonomika a obchod – forma studia víkendová, akreditace USA

specializace:

-> Manažersko-obchodní

-> Účetnictví a daně

– Informatika v praxi – forma studia víkendová, akreditace USA

specializace:

-> Business a informatika

-> Informatika v podniku

Možnost studia na všech kampusech.

 

Studium MBA

– obor General Management – víkendová i on-line forma, akreditace USA

Víkendová forma studia na kampusu v Hodoníně, on-line prostřednictvím internetových technologií

 

Doktorandské studium DBA – víkendová i on-line forma, akreditace USA

specializace:

– Personalistika

– Management a marketing

– Ekonomická informatika

– Zahraniční obchod

– Finance

Víkendová forma studia na kampusu v Hodoníně, on-line prostřednictvím internetových technologií.

 

Doplňující pedagogické studium – víkendová forma studia, akreditace ČR

Víkendová forma studia na kampusu v Hodoníně.

specializace:

– Učitelé odborných předmětů střední školy

– Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

– Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy

– Učitelé praktického vyučování střední školy

– Učitelé praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

– Vychovatelé

Chcete-li poznat atmosféru instituce 21. století, zveme Vás na naši vysokou školu! Naši studenti se učí technologie budoucnosti!

Pracují ve virtuálním elektronickém prostoru, spolupracují s kolegy ze zahraničí, týmovou prací si již v průběhu studia osvojují vedení malých a později i středních pracovních skupin a všichni se podílí na i na strukturovaném výzkumu. Vše co dělají, musí nést pro někoho užitek – pro ně, podnik, školu a pod. Mimořádný důraz klademe na naprostou kompetentnost v ICT technologiích, kulturu školy, schopnosti komunikace, profesní i společenskou angažovanost a perfektní znalost a schopnost využít cizí jazyk. Proto spolupracujeme s mnoha zahraničními vysokými školami.

Vedeme studenty k tomu, aby se naučili hledat životní příležitosti!

Škola je jedinečná speciálním výchovným systémem, který pomáhá kultivovat nejlepší vlastnosti našich studentů. Systém je to sice náročný, jeho výsledkem jsou však absolventi, kteří si mohou vybírat z nabídek zaměstnavatelů. Náš výzkum ukázal, že značná část našich absolventů našla po absolvování studia uplatnění v odpovědných funkcích, a to i v nadnárodních společnostech.

Známe cenu Vašeho času!

Přiblížení místa výuky studentům na kampusy v Kunovicích, Hodoníně a Kroměříži je pro školu sice nákladnější, šetří však studentům nejen peníze za ubytování a za dojíždění, ale i čas, který pak věnují studiu, kontaktům s místními podniky a v neposlední řadě také svým rodinám. Na všech kampusech je samozřejmě zachována vysoká úroveň studia, kampusy mají stejné vybavení a výuku zajišťují i stejní akademičtí pracovníci.

 

Kontaktní informace:

Evropský polytechnický institut, s. r. o.
1. soukromá vysoká škola na Moravě
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
tel.: +420 606 301 224
web: www.edukomplex.cz
e-mail: epi@edukomplex.cz