Mateřská škola Kunovice

Mládežnická 1321
686 04 Kunovice
tel. 572 549 414, 572 548 560

e-mail: mskunovice@uhedu.cz
web: skolkakunovice.cz

 

Chcete podnětné a tvořivé prostředí pro Vaše dítě, kde je respektována jeho individualita, kde děti mají dostatek volnosti a svobody, ale učí se i demokratickému chování, toleranci, spoluodpovědnosti i odpovědnosti k sobě samému?

V mateřské škole – Kunovice se přistupuje k dítěti jako k plnohodnotnému člověku, mající stejná práva a povinnosti, pěstuje se rozvoj celoživotních dovedností, podporuje sebevědomí, sebedůvěra a rozvíjení komunikace.

Mateřská škola je pavilónovým typem školy pro 130 dětí, rozdělených podle věku a zájmů do pěti tříd. Pod vedením ředitelky Aleny Bočkové, devět učitelek rozvíjí návyky zdravotního stylu na základě celostního pojetí zdraví a využívá přirozeného způsobu učení s rozvojem psychické, fyzické i sociální pohody.

Děti mají možnost rozvíjet své schopnosti, nadání a talent i v jiných kroužcích jako je kroužek taneční, výtvarný, pěvecký, gymnastika, minischola a vyšívání.

V mateřské škole působí i logopedická asistentka a ekologický poradce.

V průběhu roku se v mateřské škole pořádají netradiční akce: podzimní výlety s rodiči, divadelní a loutkové představení, vánoční koledování, maškarní dovádění, dětský ples, Josefovská noc – nebo-li první jarní spaní v mateřské škole, dále loučení se zimou – topení Moreny, malované vajíčko – akce s rodiči, slet čarodějnic, týden otevřených dveří, odpolední divadelní slavnost k svátku maminek, pobyt dětí v přírodě, výlety do ZOO, rozloučení se školáky.

Mateřskou školku obklopuje velká zahrada, kde probíhají všechny ekologicky zaměřené akce a kde se rozvíjí dětské chápání a myšlení.

V suterénu budovy je velká, moderně vybavená kuchyně, kde se o zdravou výživu s dostatkem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků starají s ved. ŠJ 3 kuchařky.

Bezproblémový chod mateřské školy zabezpečuje školník a o čistotu a hygienu celého objektu pečují 3 uklizečky.

Dlouhodobým úkolem je vybudovaní školní zahrady. Mateřská škola má vypracovaný projekt na účelné využití celého prostoru zahrady s názvem “Od přírody k civilizaci a od civilizace k přírodě”.

 

Rada města na své 40. schůzi konané 19. 2. 2009 usnesením č. 956/40./2009 schválila  Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy, Kunovice Mládežnická 1321, p.o.

1. Přijímají se děti s trvalým pobytem ve městě Kunovice
2. Přijímají se děti rok před nástupem do ZŠ, na doporučení dětských odborníků (odklady a děti pro školní nezralost vrácené ze ZŠ).
3. Přijímají se děti od 3 let věku zaměstnaných matek nepobírajících rodičovský příspěvek.
4. Přijímají se děti starší 3 let na celodenní docházku, matek na rodičovské dovolené s mladším dítětem.
5. V případě volných míst se přijímají děti od 3 let na 4 hod. denně nebo 5 dnů v měsíci.
6. V případě volných míst i děti mladší 3 let na 5 dnů v měsíci.
7. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem může v odůvodněných případech přijmout dítě bez ohledu na stanovená kriteria. Nesmí být překročena kapacita školy – 130 dětí.

 

Obnova dětských hřišť proběhla v rámci projektu „Komplexní regenerace hracích ploch ve školských areálech města Kunovice“. Akce byla financována z projektu EHP/Norsko.

 MS_hriste