Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Kunovice
leden – září 2022

Zpracovala: Ing. Helena Vajdíková

Rada města bude jednat ve čtvrtek, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek schůzí rady města je vždy v 8:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.
Místo schůzí rady města bude vždy v zasedací místnosti MěÚ Kunovice, pokud nebude v zájmu Rady města Kunovice konat jednání na jiném místě.

Zastupitelstvo města bude zasedat ve čtvrtek, pokud si okolnosti nevyžádají jednání v jiném termínu. Začátek zasedání zastupitelstva města je vždy v 16:00 hodin.
Místo zasedání zastupitelstva města bude vždy v Přednáškovém sále Panského dvora, pokud nebude v zájmu Zastupitelstva města Kunovice konat zasedání na jiném místě.

 

Termíny schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Kunovice v roce 2022 ke stažení zde

 

Rada města