RADA MĚSTA
Ing. Pavel Vardan

starosta

Mgr. Martina Kozelková

místostarostka

Mgr. Marta Polášková

místostarostka

Mgr. Rudolf Korábek
Libor Habarta
ZASTUPITELSTVO
JUDr. Antonín Blažek ml.
Josef Gomelský
Ing. Pavel Hašek
Mgr. Michaela Hubíková
Bronislav Kozelek
Jiří Lůčný
Mgr. Karel Machálek
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Ing. Jaroslav Olbert
Václav Seménka
Mgr. Olga Strašáková
Radek Škrášek