Zachování tradičních řemesel ve Staré Turé a v Kunovicích

To je název nového společného projektu, který město realizuje ve spolupráci se svým slovenským partnerem ze Staré Turé.

Projekt zahrnuje společné aktivity na obou stranách hranice. V každém z obou měst se do konce roku 2014 uskutečnily tři řemeslné „jarmaky“, konkrétně v Kunovicích to byl jarmak Svatováclavský o hodové sobotě, adventní na druhou adventní neděli a vánoční na poslední neděli před Vánocemi. Tento poslední byl spojený se zpíváním u vánočního stromu.

Součástí projektu je mimo jiné také pořízení zakrytí pódia na Panském dvoře, rozšíření mobilního pódia a jeho doplnění o schody a zábradlí, pořízení stánků a stolků s lavičkami a honoráře a občerstvení účinkujícím.

V pátek 8. srpna 2014 byl společný projekt zahájen Remeslami našich predkov, prvním „jarmekem“ ve Staré Turé. Pomyslná páska byla přestřižena zástupkyní primátora Staré Turé Soňou Krištofíkovou a starostkou Kunovic Ivanou Majíčkovou, v programu zapěly Tetičky z Kunovic.

Celkové způsobilé náklady projektu jsou ve výši 60 556,50 €, finanční příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 51 473,02 €. Celkové náklady města Kunovice tvoří 32 654 €, 85 % z této částky je hrazeno z dotace.

 

preshranicni_spoluprace_cedule_projekt_1