Město Kunovice se nachází na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části Zlínského kraje 3 km jižně od Uherského Hradiště. Leží na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy v nadmořské výšce 185 m. Kunovice se rozkládají v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.

Kunovice byly od roku 1971 součástí města Uh. Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 občané v místním referendu vyjádřili svoji vůli město osamostatnit. 1. ledna 1991 se začala psát novodobá historie samostatných Kunovic. V roce 1997 byly Kunovice prohlášeny městem. Dnes žije v našem městě 5 400 obyvatel.

2

Město má bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské na území dnešních Kunovic leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše.Vojensko-strategická poloha Kunovic, ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich dějinách podstatnou roli. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196, kdy zde byla datována listina olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce se zaznamenaným místem jednání – Cunovicz. Jméno pochází pravděpodobně od jména franckého knížete Kunráda – česky Kuna (Kuno), jehož potomci se nazývali Kunovici.

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu napomohlo vybudování železnice, Kunovice se staly důležitým nákladním a osobním železničním uzlem a spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav – Přerov. Za první republiky zde byly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. Kunovice jsou známy především výrobou letadel. Je zde letiště s mezinárodními parametry. Leteckou výrobu dnes připomíná unikátní letecké muzeum.

Město dnes žije bohatým kulturním životem a místními tradicemi – především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi, o kterých se ví v celém regionu Slovácka. Také pálení čarodějnic a stavění máje na jaře a vánoční zpívání v zimě přitahují každoročně hodně lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Kunovice jsou dnes městem, které svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí podmínky pro spokojený život i příjemný pobyt.