Parlament České republiky
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PhDr. Milan UHDE
V Praze dne 13. května 1994
Č.j.: 1477/94
Vážený pane starosto,
vážené členky a vážení členové obecního zastupitelstva,
vážené občanky,
vážení občané,

na základě Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, heraldické komisi tohoto výboru a po projednání v politickém grémiu Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit Vaší obci

Znak

beran

Popis: V modrém štítu stříbrný ohlížející se beránek se zlatou zbrojí. Pravou přední nohou přidržuje zlatý kříž se stříbrnou dvoucípou korouhví.

 

 

Prapor

prapor_2

Popis: Modrý list s bílým ohlížejícím se beránkem se žlutou zbrojí přidržujícím pravou přední nohou žlutý kříž s bílou dvoucípou korouhví.
Poměr šířky k délce je 2:3.

Podpis

V našem městském znaku je výtvarně zpracována skutečnost podle historické pečeti městečka Kunovice z r. 1600. Znakem města Kunovic se stal v modrém štítě stříbrný ohlížející se beránek se zlatou zbrojí, který pravou přední nohou přidržuje zlatý kříž se stříbrnou dvoucípou korouhví. Stejná figura je i v modrém listu praporu. Symbol ovečky a beránka je využíván v symbolice již nejméně 2500 let. Nejdříve to byl obětní beránek, např. v Egyptě, později šlo o symbol Velikonoc – beránek velikonoční. Z hlediska výrazové příbuznosti jsou našemu znaku nejblíže městské znaky Trenčína a Krupiny. Motiv beránka odpočívajícího a přidržujícího kříž, praporec a žerdi můžeme též nalézt na oltářní výzdobě historických chrámů, jak je tomu i v našem kostele nebo v děkanském chrámu ve Veselí nad Moravou. Odborná literatura tento symbol vyložila jako VYKOUPENÍ, SPASENÍ ČI ODPUŠTĚNÍ.

Kunovice 2.4.2003
František Štěrba

 

 

Logo města

kunovice-logo-ico

Použití znaku města musí být vždy schváleno radou města na základě písemné žádosti.

Město Kunovice má své logo, které je možné bez schvalování v radě města použít k tvorbě propagačních materiálů, plakátů apod., kde je město Kunovice nějakým způsobem zapojeno.

Ke staženi:

Znak a logo ke stažení v PDF