Od 3.1.2013 zahájila ZŠ a MŠ Čtyřlístek spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Tato spolupráce spočívá v poskytování služeb ,,Provoz zařízení péče o děti“ v hlídacím centru v objektu Komunitního centra. Do centra dochází 9 dětí ve věku od 3 let.

 

 

Kontakty

Lenka Vavřínková, učitelka
Studium: Střední pedagogická škola Přerov – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tel.: 773 946 493
www.zsctyrlistek.cz

Průběh dne
7:00
otevření – Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
spontánní hry a činnosti dětí postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu
8:30 – 9:00
průběžná svačina podle potřeb dětí
9:00 – 10:00
rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh, rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry děti jsou rozděleny do skupin
10:00 – 11:30
pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí
11:45 – 13:00
oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách
– cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
od 13:45
průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí
od 14:15
průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne
14:15 – 17:00
spontánní aktivity dětí výtvarná činnost,práce s předškoláky keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích za příznivého počasí pobyt na zahradě
17:00
uzavření