Komunitní centrum plní roli organizátora společenského života v komunitě. Jeho cílem je mimo jiné zlepšení kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin. Komunitní centrum se snaží o vybudování neformálního a povzbuzujícího prostředí, ve kterém by docházelo k přirozeným kontaktům lidí a k začleňování jedinců do širší vztahové struktury.

Komunitní centrum v Kunovicích proto nabízí svým občanům – seniorům prostor k setkávání, společným činnostem, vzdělávání a sdílení se. Prostřednictvím například pořádaných přednášek, výstav, vzdělávacích kurzů a jiných akcí umožňuje seniorům rozvíjet sociální aktivity a tím je dostat z izolace každodenního domácího života. Hlavní cílem centra však je spojování občanů všech věkových skupin v jednu ucelenou komunitu.

Zúčastnit se tak můžete přednášek na zajímavá i odborná témata, nebo posezení s paní starostkou, kde se dozvíte mnoho zajímavých věcí o dění v našem městě, můžete se i ptát na vše co vás zajímá. V komunitním centru se setkávají například zpěvačky „Tetičky“, či své ruce procvičují odbornice na háčkování a pletení.

V budově komunitního centra se nachází také knihovna, kde kromě půjčování knih jsou také pořádány besedy a přednášky na různá zajímavá témata.

Převážně v dopoledních hodinách se v komunitním centru schází maminky s dětmi. V přízemí také pracuje tzv. Hlídací centrum pro děti.