Konto Vanesska založilo město Kunovice na jaře v roce 2010 na pomoc děvčátku, trpícímu nevyléčitelnou chorobou – spinální svalovou atrofií. Její nemoc vyžaduje nepřetržitou péči, kterou zajišťuje především její rodiče. Stále však je potřeba velké množství nejrůznějších kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu, které umožňují Vanessce pobyt doma v rodině. Většinu z nich však není možno hradit ze zdravotního pojištění a proto je potřeba hledat jiné finanční zdroje na jejich nákup.

Své finanční dary můžete posílat na konto Vanesska č.ú. 43-6512240267/0100, případně vkládat v hotovosti do pokladničky v pokladně Městského úřadu Kunovice.