Provozovatel a správce

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
tel: 572 432 720, e-mail: kunovice@mesto-kunovice.cz

Pověřená odpovědná osoba za správu pohřebiště
Ing. Josef Krupa, tel: 572 432 718 nebo 773 834 950
e-mail: josef.krupa@mesto-kunovice.cz

Kancelář správy pohřebiště
Pohřebiště v Kunovicích, Obecní 155

 

Provozní doba pohřebiště 

1. dubna – 31. října 7:00 – 20:00 hod
1. listopadu – 31. března 7:00 – 17:00 hod
Provozní doba kanceláře správy pohřebiště 
Pondělí Středa
1. dubna – 31. října 8:00 – 11:00 hod 14:00 – 17:00 hod
1. listopadu – 31. března 9:00 – 12:00 hod 13:00 – 16:00 hod

 

Kontakty

Mgr. Blanka Jurásková
tel: 777 294 506
hřbitovní evidence, nájemní smlouvy,
hřbitovní poplatky atd.
Květoslav Stránský
tel: 602 596 310
úklid + údržba pohřebiště a okolí

 

 

Smuteční oznámení

 

Mapa pohřebiště – odkaz na stránky s mapou pohřebiště v Kunovicích s fotodokumentací

 

03 Konečná mapa hřbitova v Kunovicích 2017