Dům pro seniory v Kunovicích poskytuje bydlení osobám k prodloužení samostatnosti a soběstačnosti, které mají v této oblasti již své osobité potřeby z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku. Jedná se zejména o seniory, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ale i dlouhodobě duševně nemocné osoby. Do domu pro seniory mohou být přijati občané jednotlivci, nebo i manželské páry, kteří dosáhli věku starobního důchodu, občané trvale invalidní.

V klidném prostředí domu rozděleného do tří jednotlivých sektorů jsou umístněny byty velikosti od 39,8 m2 až po 48,4 m2

Obyvatelům jsou poskytovány služby sociální péče podle jejich individuálních potřeb se snahou o posilování jejich autonomie a soběstačnosti. Služby jako je úklid, praní prádla, umývání oken a jiné si hradí obyvatel domu sám. V případě zhoršeného zdravotního stavu s potřebou zdravotního dohledu, lze na základě doporučení obvodního lékaře poskytnout zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění. V případě trvale zhoršeného zdravotního stavu může obyvatel domu požádat na příslušném úřadě práce o příspěvek na placené sociální služby. Po provedeném lékařském a sociálním šetření je přiznán stupeň zdravotního postižení, dle kterého je poskytován příspěvek na péči.

Pro přijetí do domu pro seniory je třeba vyplnit přihlášku, doložit potvrzením ošetřujícího lékaře a potvrzením o výši důchodu.

 

Dům pro seniory

Cihlářská 536

686 04  Kunovice

 

 

Přihláška

Potvrzení od lékaře