Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Zařízení leží v klidné části města Kunovice směrem na Hluk. Bylo otevřeno v roce 2002 jako novostavba. Je tvořeno dvěma budovami, které jsou vzájemně propojeny, přičemž celé zařízení je bezbariérové. V centrálním pavilonu (ve vstupní budově) je umístěn stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, kanceláře vedení a místnosti pro volnočasové aktivity. Druhá budova je rozdělena na tři pavilony, kde jeden z pavilonů tvoří prádelna. Přízemí a patro jsou vzájemně propojeny výtahem. Areál zařízení obklopuje okrasná zahrada s hřištěm a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je uživatelům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra a sociální pracovnice jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7 h do 15.30 h. Péče lékařů, kteří ordinují přímo v zařízení, je uživatelům k dispozici v ordinační dobu jednotlivých lékařů. Pracovnice terapie jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7 h do 15.30 h, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj.

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich, návštěva koupaliště, pohybové aktivity (cvičení v tělocvičně či na hřišti). V areálu domova se nachází také vysvěcená kaple Božího milosrdenství, místo k rozjímání a ztišení se. Pravidelně se zde konají i bohoslužby.

Fotka zařízení

Cílová skupina

Cílovou skupinou domova jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením. V domově je nově vyhrazena kapacita 4 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávali součástí přirozeného místního společenství.

 

Kontakty pro bližší informace:

Vedoucí zařízení:
Ing. Vladimíra Ševčíková
e-mail: vladimira.sevcikova@ssluh.cz
Tel.: 572 548 812-3, 608 664 837

 

Sociálná pracovnice:                                    

Bc. Eva Sonntagová
e-mail: eva.sonntagova@ssluh.cz

Tel.: 572 548 812-3, 722 772 496

Kristýna Buršová,DiS.
e-mail: kristyna.bursova@ssluh.cz
Tel.: 572 548 812-3, 722 772 496

 

 

Více informací o našem domově najdete na www.ssluh.cz .