Domov pro osoby se zdravotním postižením na Bělince

Domov naleznete přibližně 15 minut pěší chůze od centra města směrem k bývalému Letu Kunovice. Domov je zařízením příspěvkové organizace sociální služby Uherské Hradiště. Služby jsou poskytovány především dětem ale i dospělým při celoročním pobytu nebo v týdenním stacionáři. Kapacita tohoto zařízení je 63 lůžek rozdělených do pěti oddělení podle náročnosti zdravotní a ošetřovatelské péče.
Klientům je poskytována pomoc a podpora k dosažení co největší soběstačnosti. Snahou personálu je přiblížit život v domově k reálnému světu. Poskytují klientům možnost seberealizace např. v pracovních činnostech v terapeutických dílnách. Klienti se účastní také různých akcí pořádaných městem Kunovice, reprezentují Domov na sportovních soutěžích a přehlídkách tvorby handicapovaných.

 

Kontakní údaje:
Telefon: 572 549 411

 

Vedoucí zařízení:
Mgr. Marcela Trvajová
marcela.trvajova@ssluh.cz

 

Vedoucí sociální pracovnice: 
Romana Bartošíková
romana.bartosikova@ssluh.cz