Vzhledem k prastarému osídlení Kunovic, jež bylo součástí velkomoravského centra (Velehradu), lze vyslovit názor, že k rozšíření křesťanství mezi předky Kunovjanů došlo již v 9. století. První přímý dobový doklad o kunovické farnosti pochází až z roku 1235, kdy se připomíná zdejší plebán (venkovský farář) Bartoloměj, který byl také kaplanem královny Konstancie Uherské na kunovickém hradě. Kromě hradu zde stával i kostel, který byl za uherských válek v polovině 15. století těžce poškozen, ne-li zničen. Místo dnešního kostela je místem, kde kostel nebo kaple stávaly od nepaměti. Jak se zdá, tato stavba nesloužila po celou dobu své existence katolíkům. Ti ji vlastní natrvalo od roku 1496. Během 16. století se v Kunovicích zformovaly tři náboženské skupiny: čeští bratři, luteráni a katolíci.

KOSTEL

Kostel je jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží ve východním průčelí. Kostel zasvěcený svatému Petru a Pavlu byl posvěcen 14. října 1803 za působení faráře Jana Bernarda olomouckým světícím biskupem Aloisem Josefem, hrabětem Krakovským z Kolovrat. V posledním století kunovickou farnost spravovali: Josef Hladký (1897 – 1924), Alois Šilhavý (1924 – 1949), Jindřich Jurník (1949 – 1976), Alois Jargus (1976 – 2000) a Jaroslav Polách (2000 – 2020). Do kunovické farnosti patří také obec Míkovice s kaplí svaté Anežky České (vybudované a posvěcené roku 1941). Nedělní bohoslužby v Kunovicích se konají v 7.30 hod. a v 10.30 hod. Zúčastní se jich asi 600 věřících. V Míkovicích začíná bohoslužba v 9.00 hod. za účasti asi 150 věřících.

Ke kostelu patří také budova fary. Původní fara, která stála naproti kostelu, byla zbořena v šedesátých letech 20. století. Nová farní budova byla postavena v roce 1968 asi 400 metrů od kostela v ulici Farská. Současným farářem v Kunovicích je Ladislav Kunc.

kostel_inter

Kostel sv. Petra a Pavla je významnou kulturní památkou města. Poslední archeologický průzkum kostela, který se uskutečnil 27. – 30. 4. 2004, potvrdil jeho gotické stáří z období vrcholného středověku. V písemných pramenech je v Kunovicích uváděn farář královny Konstancie jménem Bartoloměj k roku 1235, který zde pravděpodobně měl i zázemí v podobě církevní stavby. Historie kostela tedy zřejmě sahá hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel.

K další přestavbě došlo v 18. století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759 – 1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu, byl zaklenut a střecha pokryta taškami. Vystavěna byla věž se sakristií v přízemí a skladištěm v prvním patře. Podobu, kterou kostel získal při této přestavbě, si zachoval do dnešní doby.

Za zmínku jistě stojí slavnostní svěcení dvou nových zvonů, z nichž jeden nese jméno Marie (620 kg) a druhý sv. Josef (340 kg), které se konalo 21. září 1991 za přítomnosti Otce biskupa Mons. Jana Graubnera.

V roce 2006 se uskutečnilo za přispění Zlínského kraje rozsáhlé odvlhčení zdiva z vnější strany kostela. V témže roce město Kunovice na své náklady upravilo okolí kolem kostela a zbudovalo zde park, jehož dominantou je sousoší Ježíš Kristus a apoštolové, řezbářské dílo slovenského řezbáře Andreje Irši z Kátova. Sousoší je výsledkem řezbářských sympozií, která se konají v rámci programu Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto, jehož organizátorem je občanské sdružení Kunovjan. Sousoší bylo 1. října 2006 posvěceno sídelním biskupem olomoucké arcidiecéze Mons. Janem Boscem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským.

 

titulka_korektura

Propagační materiál o kostele a duchovním parku – 1. strana
Propagační materiál o kostele a duchovním parku – 2. strana

Propagační materiál k výročí 500 let od dostavby kostela

Kontaktní adresa:
Římskokatolická farnost Kunovice
Farská 1340
686 04 Kunovice
tel.: 603 700 277
e-mail: fakunovice@ado.cz
web: www.farnostkunovice.cz