Kulturní zařízení města, které v sobě zahrnuje velký a malý sál. Velký sál pojme 200 osob (při divadelním uspořádání židlí), u soukromých oslav je doporučená max. kapacita 130 osob. Součástí velkého sálu je malé jeviště v průčelí se zázemím, přísálí s bufetem a v zadní části balkon. Chodba se šatnami umožňuje vstup na terasu a do malého sálu pro 45 osob, v jehož sousedství je kuchyně. Toto zařízení se využívá pro divadelní představení, kulturní akce, přednášky, ale slouží i pro potřeby obyvatel při svatbách a rodinných oslavách.

Sazby za pronájem sálů v kulturním zařízení na Pálenici:

a) právnickým a fyzickým osobám s odpovídajícím živnostenským oprávněním ke komerčním a reklamním účelům a k pořádání kulturních a společenských akcí:

  • malý sál Kč 150,– bez DPH/1 hod.
  • velký sál Kč 250,– bez DPH/1 hod.
  • kuchyň Kč 100,– bez DPH/1 hod.

b) pro občany pro účely rodinných oslav, soukromých akcí apod.:

  • malý sál Kč 100,– bez DPH/1 hod.
  • velký sál Kč 200,– bez DPH/1 hod.
  • kuchyň Kč 100,– bez DPH/1 hod.

s účinností od 15. ledna 2005, přičemž ceny za spotřebované energie budou účtovány zvlášť.

 

Kontaktní osoba:

Městské informační centrum
Monika Kandrnálová
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
572 549 999
mic@mesto-kunovice.cz