Kulturní zařízení města, které v sobě zahrnuje velký a malý sál. Velký sál pojme 200 osob. Jeho součástí je malé jeviště v průčelí se zázemím, přísálí s bufetem a v zadní části balkon.Chodba se šatnami umožňuje vstup na terasu a do malého sálu pro 50 osob, v jehož sousedství je kuchyně. Toto zařízení se využívá pro divadelní představení, kulturní akce, přednášky , ale slouží i pro potřeby obyvatel při svatbách a rodinných oslavách.

Sazby za pronájem sálů v kulturním zařízení na Pálenici: a) právnickým a fyzickým osobám s odpovídajícím živnostenským oprávněním ke komerčním a reklamním účelům a k pořádání kulturních a společenských akcí – malý sál Kč 150,–/1 hodinu – velký sál Kč 250,–/1 hodinu b) pro občany pro účely rodinných oslav, soukromých akcí apod. – malý sál Kč 100,–/1 hodinu – velký sál Kč 200,–/1 hodinu – kuchyň Kč 100,–/l hodinu s účinností od 15. ledna 2005, přičemž ceny za spotřebované energie budou účtovány zvlášť

 

Kontaktní osoba:

Městské informační centrum
Monika Kandrnálová
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
572 549 999
mic@mesto-kunovice.cz