Škola verbuňku a lidových tanců se v roce 2021 uskuteční ve dnech

  • 23. 27. srpna (verbuňk)
  • 13. 17. září (výuka lidových tanců)

v Kulturním zařízení Pálenice.

 

Škola lidových tanců má v Kunovicích již svou tradici. Každoročně se na výuku tanců i verbuňku sjíždí lidé ze širokého okolí.
Pořadatelé vidí velký zájem ze strany návštěvníků, proto chtějí dále přispívat k tomu, aby veřejnost mající zájem o lidovou kulturu všech oblastí Slovácka od Kopanic až po Podluží uměla tance v té podobě, v níž existovaly v dřívějších dobách.

Projekt se zaměřuje také na kurzy verbuňku pro děti a dospělé. Verbuňk byl v nedávné době zapsán mezi světové nehmotné dědictví UNESCO a stal se velkým lákadlem. Každoročně je zaznamenávám větší a větší nárůst v podobě žáků, kteří na týdenní kurz docházejí.
Škola lidových tanců začíná každoročně na sklonku léta a jejím vyvrcholením jsou Hody s právem.

Dělí se na:
týdenní kurz verbuňku
– kurzy pro děti začínají v 16:00, pro dospělé v 18:00
– výuku zajišťují zkušení lektoři, kteří se mohou pyšnit vítězstvími ve verbířských soutěžích

týdenní škola lidových tanců

– každý podvečer výuka jednoho tance dle programu.

TEXTY PÍSNIČEK KE STAŽENÍ ZDE:

PONDĚLÍ – Tance kunovské sedlcké, hucké sedlcké (Hrdlíková Pavlína, Lůčný Jiří)

ÚTERÝ – Tance bílovské sedlcké (Žmola Antonín)

STŘEDA – Tance boršické sedlcké (Dvořák Václav)

ČTVRTEK – Tance z Kopanic (manželé Rapantovi)

PÁTEK – Slovenské karičky (Viktoria Hudáková); zvuková nahrávka parchovany – karička

Od pondělí do čtvrtka bude výuka tanců probíhat v Kulturním zařízení Pálenice, v pátek se karičky přesunou do prostor Slovácké búdy.

 

Na kurzy není nutné se předem přihlašovat a vítán je kdokoliv se zájmem o lidové tance.

Projekt je každoročně realizován zejména prostřednictvím odborníků na tradiční lidovou kulturu z Uherskohradišťska, Moravských Kopanic, a dalších oblastí Slovácka.

Projekt přispívá a dále bude přispívat k rozvoji místní kultury. Je v plánu v dalších ročnících Školy lidových tanců pokračovat a vychovat tak z mladých účastníků verbíře, kteří budou reprezentovat oblast Slovácka v tomto lidovém umění a šířit jej mezi další generace.

 zk_znacka_CMYK
Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

Informace o jednotlivých kurzech najdete na www.mesto-kunovice.cz nebo v Městském informačním centru Kunovice, Na Rynku 886, tel. 572 549 999, mic@mesto-kunovice.cz