Památkový domek Kunovice, Záhumní 679, 686 04 Kunovice

V září roku 2002 se podařilo městu Kunovice částečně zprovoznit památkový objekt v ulici Záhumní čp. 679. Plní se tak jeden z hlavních záměrů zachraňovat v Kunovicích poslední tradiční stavení, která by byla svědkem minulosti, ukázkou tradičního lidového bydlení a formou expozic by dokumentovala rovněž hospodářské stavby a řemesla, která v Kunovicích dobře prosperovala.

Domek čp. 679 je po částečné rekonstrukci. Byl postaven v první třetině 19. století, v době po dvou ničivých požárech, které v té době Kunovice postihly. V roce 1801 vyhořelo 206 domů a v roce 1827 požár zničil 260 domů. Při nich uhořelo šest lidí, další umírali na popáleniny, a také zahynulo mnoho kusů dobytka. Některá stavení na Rybníku, na Vale, v Grni, na Rynku či v Pastůškách byla zcela zničena, a tak nastal nebývalý stavební ruch. Ke stavbě domů bylo původně používáno převážně dřevo, které bylo postupně nahrazováno hlínou – tlučenicí. Od konce 18. století do první světové války se výhradně stavělo z kotovic – nepálených cihel, které si lidé vyráběli sami. Jako krytina sloužil od poloviny 18. století došek, později nahrazovaný pálenou taškou – bobrovkou.

Do domů se vcházelo síní – pitvorem s černou kuchyní, jejíž stav je v domku čp. 679 zachován. Na pravé straně domku je situována izba (hrubá nebo světnice) s kachlovými kamny s kopkou – pecí, kde spávaly děti a dalším tradičním vybavením – svatým kútem. Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Na levé straně byla původně umístěna komora na uskladnění potravin. Byla postupně využívána jako výminek – místnost pro staré rodiče nebo jako klestí – pro novomanžele. Expozice zachycuje stav kolem roku 1950 – 60.

Poslední obyvatelé tohoto domku byli chalupníci, drobní vlastníci půdy, která je nemohla uživit. Pracovali u sedláků jako námezdní dělníci nebo si hledali obživu u řemeslníků, popřípadě sami nějaké řemeslo vykonávali.

IMG_0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o prohlídku kontaktujte prosím předem paní Ivanu Lůčnou na tel. 731 413 154 nebo Městské informační centrum Kunovice na tel. 572 549 999.