Srdečně Vás zveme na Jízdu králů v Kunovicích, která se bude konat ve dnech 20. – 22. 7. 2022.

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE OFICIÁLNÍ STRÁNKY JÍZDY KRÁLŮ V KUNOVICÍCH

 

Jízda králů je zvyk, který je pro svou jedinečnost zapsán v Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V Kunovicích má dlouholetou tradici. Jde o obyčej patrně předkřesťanského původu. V křesťanské chronologii jde o svátek svatodušní, tradičně pořádaný na svatodušní pondělí.V současnosti se přenáší termín jízdy králů do dnů pracovního volna. První písemná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích je z roku 1897. Již v roce 1771 je doložena její obdoba při příležitosti návštěvy císaře Josefa II. na kunovické faře a jeho následného doprovodu do Uherského Hradiště. Šlo o takzvané banderium – skupina místních chlapců, kteří na vyzdobených koních doprovázeli významné osoby, ať světské nebo církevní, při jejich návštěvě obce.

Ústřední postavou jízky králů je král, což má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po straně má pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači – ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo vyvolávači – výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících drobné finanční příspěvky „na chudobného krála”. Jízdu králů veřejně povoluje starosta. Na závěr družina vrací krále jeho rodičům, děkuje jim za něho a účastní se večeře – hostiny v domě králových rodičů.

Jízda králů se zřejmě jezdívala každým rokem až do roku 1914, kdy byla tato tradice přerušena I.světovou válkou. Po jejím skončení byly jízdy králů opět obnoveny a jezdily se pravděpodobně až do roku 1944, kdy byl králem Antonín Hráček. První poválečná jízda králů se konala v roce 1954, v následujícím roce byla zakomponována do spartakiádního průvodu – jinak by se zřejmě nemohla konat. Posledním králem v roce 1956, před dalším přerušením tradice, byl Antonín Hanáček. Následně jela jízda králů v roce 1962, kdy byl králem František Jurásek, a 1966 pod vedením Tomáše Kučery. Poté, s výjimkou roku 1968, se až do roku 1972 jezdilo každoročně. V roce 1970 jela jízda poprvé a zřejmě i naposledy bez povolení obce (Kunovice byly tehdy částí Uh. Hradiště), jen na příkaz krále Milana Staška.

Po roce1972, kdy byl králem Antonín Habarta, byla tradice opět přerušena – tentokrát na dlouhých čtyřiadvacet let. K poslední obnově došlo v roce 1996 z iniciativy Antoše Machálka a za podpory místní samosprávy. Jízda králů tehdy dobře zapadla do průběhu oslav 800. výročí první písemné zmínky o Kunovicích. Od té doby se obyčej koná ve dvouletých intervalech.

 

 Seznam králů při Jízdě králů v Kunovicích

Rok Jméno
1912 Antonín Podškubka
1913 Jan Hrubý
1914 Zdeněk Ančík
1921  –
1934  –
1936  –
1937  –
1944 Antonín Hráček
1954 Antonín Škrášek
1955 Karel Jordán
1956 Antonín Hanáček
1962 František Jurásek
1966 Tomáš Kučera
1967 František Vycudilík
1969 Jan Dřinka
1970 Milan Stašek
1971 Antonín Habarta
1972 Antonín Habarta
1977 Petr Fojta
1996 Viktor Horsák
1998 Tomáš Vlachynský
2000 Jan Rathúský
2002 Ondřej Siman
2004 Martin Pěcha
2006 Jan Libosvár
2008 Miroslav Duda
2010 Adam Joura
2012 Jakub Machálek
2014 Radovan Siman
2016 Adam Hlaváč
2018 Adam Škrášek
2021 Daniel Kozelek

 

Pamětní list, který město Kunovice obdrželo za pomoc při péči o důležité elementy tradiční lidové kultury na našem území.