Soubor Malý Handrláček vznikl v roce 1997 pod vedením Renaty Urminské a Martiny Kozelkové. V souboru se postupně vystřídalo několik generací členů. Mezi další vedoucí, kteří v souboru pracovali byli Jana Holásková a Ondřej Fornůsek, oba tanečníci folklorního souboru Handrlák, kteří společně s Martinou Kozelkovou činnost souboru v roce 2010 přerušili.

V další práci pokračoval soubor od roku 2012, a to na žádosti maminek, které tančily společně se svými dětmi v souboru Věneček.

Když jejich děti již trochu vyrostly, chtěly maminky, aby děti mohly přejít do staršího souboru. Jelikož ale v té době zde v Kunovicích žádný pokračující soubor nebyl, rozhodly se 3 maminky, že si založí svůj vlastní. Kristýna Hoplíčková  – bývalá tanečnice souboru Kunovjan, Martina Kozelková – pedagog 1. stupně ZŠ, bývalá tanečnice souboru Kunovjan, tanečnice souboru Handrlák a bývalá vedoucí dětského souborku Handrláček, Monika Kropáčková – předškolní pedagog. Soubor se v roce 2016 s bolestí v srdci rozloučil po těžké nemoci s vedoucí Monikou Kropáčkovou.

Dále vedly soubor Martina K. a Kristýna H. Obě vedoucí mají své děti v tomto souboru dodnes. V roce 2017 přišel do souboru nový mužský vedoucí Dominik Skucius – tanečník souboru Handrlák, který se převážně věnuje chlapcům, nácviku verbuňku. Dnes je v souboru 23 dětí, průměrný věk tanečníků je 9 let.

Na zkouškách se učí děti vnímat rytmus, pracovat s vlastním tělem, učí se prvním tanečním krokům. Chlapci mají za sebou již 4 ročníky školy verbuňku. Děti ze souboru se několikrát ocitly na předních místech ve verbířské soutěži nebo v pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku.

Pravidelně se účastníme Slavností vína, kunovských hodů, Zpívání u vánočního stromu, Jízdy králů, vystoupení ke Svátku matek a mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.

Naše taneční pásma jsou doplněny písničkami, říkadly, rozpočítadly a hrami pro děti. Názvy tanečních čísel jsou například: Ptačí radovánky, Paste sa ovečky, Malučká sem byla, Kominíci, Jak dědeček s babičkú, Na řemesla, Ztratila sem fěrtúšek apod.

Hudební doprovod zajišťuje CM Mladá Lintava.

 

Nácvik: Slovácká búda, pondělky 17:30 – 19:00

 

Kontakt

Mgr. Martina Kozelková

Na Rybníku 623, 686 04  Kunovice

kozlenka1@gmail.com

Tel.: 605 175 915, 777 175 915