Handrlák z.s.

IČO 266 45 351

Jiří Lůčný, umělecký vedoucí a předseda z.s.
Osvobození 590
686 04 Kunovice

Tel: 731 41 31 54
e-mail: jirilucny@seznam.cz
www.handrlak.cz

 

Historie a současnost folklorního souboru písní a tanců Handrlák

Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK působí v Kunovicích, v srdci národopisného regionu Slovácko. Vznikl v roce 2001 z dětského folklorního souboru písní a tanců Handrlaček, jehož počátky sahají do roku 1986.

Jméno HANDRLÁK si vzal do svého názvu podle osoby, která chodila po okolních vesnicích, kde sbírala od lidí staré hadry. Za výměnu jim dávala porcelánové hrníčky nebo talířky. Původně se této osobě říkalo „hadrář“, od kterého časem vzniklo slovo „handrlák“.

Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK zpracovává oblast moravského Dolňácka, Kopanic, Luhačovského Zálesí a Kyjovska. Ve své tvorbě se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu.

Tance v jevištních úpravách odpovídají lidové tradici a charakteru národopisného regionu. Vycházejí z jednotlivých prvků i celků tanečních motivů vyjadřujících např. práci na poli, ale i také lidovou zábavu jako je vítání jara, fašank, velikonoční zvyky, jízdu králů, dožínky, hody, vánoční koledování apod..

V krojích, které soubor využívá při vystoupeních, lze nalézt vyjádření bohatosti, až okázalosti, ale i skromnost a chudobu příslušných regionů.

Soubor úspěšně reprezentuje svůj kraj i město jak ve své vlasti (Mezinárodní folklorní festivaly: Strážnice, Červený Kostelec, Liptál, Luhačovice, Dolní Lomná, aj.)  i v zahraničí.  Písně a tance předvedl na mnoha mezinárodních foklorních festivalech v Polsku, Litvě, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Řecku, Německu, Turecku, Francii, Portugalsku, Ukrajině, Rusku, Albánii, apod.

IMG_20170513_104940

Tanečníky doprovází cimbálová muzika ČARAPA, která je složena  z těchto hudebních nástrojů: housle, cimbál, kontrabas, viola a klarinet. Primášem muziky je Štěpán Vaculík.

IMG_20170513_095447

Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK pro Vás může připravit celovečerní vystoupení nebo vystoupení při různých recepcích, výstavách, oslavách, výročích, lidových veselicích, folklorních festivalech, apod.

Od roku 2016 je soubor zapsaným spolkem, jehož činnost a provoz finančně podporuje Město Kunovice, Nadace Synot, Nadace Agrofert a podnikatelé z blízkého i dalekého okolí.

IMG_20170511_191622

 

HANDRLÁK z.s. je spolupořadatelem:

Školy lidových tanců – Školy verbuňku – Fašanku (masopustu) – Velikonoční jízdy na opentleném voze – Jízdy králů – Kunovských hodů – a mnoha dalších akcí, které se pořádají v Kunovicích v průběhu celého kulturního roku.

 

Vedení souboru

  • Jiří Lučný – umělecký vedoucí souboru
  • Pavlína Hrdlíková – vedoucí taneční složky
  • Ivana Lučná – ekonom, kroje a rekvizity
  • Ludmila Straňáková – kroje a rekvizity