Folklorní soubor Děcka z Kunovic byl založen v roce 1964 v Kunovicích. Základy souboru položila Anna Ryšánková-Škrášková, vychovatelka v místní družině mládeže, kde se sešla skvělá kompaktní skupina s názvem Děcka, děvčat a kluků, majících zájem o slováckou písničku, tanec a lidové zvyky. Současný soubor je již devátou generací, kterou navštěvují děti a mládež od 5 do 16 let.

Náplní práce je od nejútlejšího věku hra, zvládání rytmických a hlasových cvičení, zpívání, výuka tanců z nejbližšího okolí i zvládání tanečních improvizací. Zpracovávaný materiál je převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Členové souboru prezentují písně a tance z Kunovic a okolí, z horského subregionu – ze Strání, Korytné či Kopanic. Vedle autentického materiálu se soubor věnuje i tématům stylizovaným.

Soubor se aktivně z v České republice i mimo ni. Každoročně se soubor účastní akcí v rámci zvykoslovného roku, festivalů u nás i v zahraničí. Aktivně se zapojuje do kulturního dění ve městě, pořádá výlety, soustředění a setkání se zajímavými osobnostmi, tanečníky a zpěváky, z našeho regionu, s nimiž si navzájem předávají zkušenosti, které následně uplatňují v souborové tvůrčí práci. Nejstarší členové souborů jsou technicky připravováni na případné další působení v dospělých folklorních souborech.

Od počátku existence doprovází soubor cimbálové muziky. V roce 1999 soubor navázal úzkou spolupráci s CM ZUŠ Uherský Ostroh a Hluk, Pramének a Šefranica, všechny hrály pod uměleckým a pedagogickým vedením Františka Říhy, primovala Anna Surá, později Michal Jurásek a Michaela Křápková. Soubor s muzikou vytvořil kompaktní celek, pěkné vztahy mezi dětmi a jejich radost se přenášela i na diváky stovky představení. Podobně je tomu i v současnosti, kdy soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou Základní umělecké školy Strážnice.

 

Vedoucí taneční složky: Tereza Habartová a Michal Duda
Vedoucí muziky: Jaroslav Cvek a Jiří Rybecký
Organizační vedoucí: Šárka Smělíková, Martina Habartová
Odborná spolupráce: Romana Habartová

 

Kontakt

mobil: +420 775 086 333, +420 605 467 256

e-mail: deckazkunovic@seznam.cz

www.facebook.com/deckazkunovic