“Ach, jak je u nás na Slovácku krásně! Ani tu krásu nedovedeme vidět. Je skromná a skrývá se, ale kdo chce, každý ji najde.” (Fanek Jilík)

Kunovice vždy patřily a patří v oblasti folkloru mezi nejvýznamnější obce Slovácka. Zachoval se zde tradiční kroj, který je znalci hodnocen jako jeden z nejzajímavějších slováckých krojů. Chlapecký kroj upoutá především svým jednoduchým barevným sladěním a bohatými rukávy zv. “dudy”. Dívčí kroj je charakteristický především úzkou siluetou a velmi střízlivou barevností. Jedinečný je i úvaz tureckého šátku, zvaný “zaušnice” u svobodných dívek. U vdaných žen se používal úvaz “rožky”.

Kunovicím patří bohatství místních písní i bohatá studnice lidové poezie, ze které těží tři cimbálové muziky – CM Kunovjané, CM Lintava a CM Mladá Lintava.

Občas můžeme v Kunovicích také ještě slyšet typické nářečí s obalovaným L, které odlišuje Kunovjany od všech dolňáckých nářečí.

Podařilo se dochovat i tradiční obyčeje jako je fašanková obchůzka s pochováváním basy, stavění a kácení máje, šlahačka a jízda králů, která se v Kunovicích koná jednou za dva roky. Sice není tak známá jako ta ve Vlčnově, zato si ale zachovala autentičnost a čistotu zdobení koní a vyvolávek.

Velmi slavné jsou i Svatováclavské hody s právem. Těch se každoročně účastní na 30 párů mladých lidí, kteří s radostí obléknou tradiční kroje – v sobotu sváteční a v neděli, na vození berana, i kroje všední. V Kunovicích bylo také do roku 2004 zvykem, že pan starosta za doprovodu dechové hudby Kunovjanka doprovázel chlapce k odvodům do Uherského Hradiště.

O zachování našeho bohatého kulturního dědictví se v minulosti starali členové Slováckého krúžku a později souboru písní a tanců Kunovjan. Dnes z tohoto dědictví čerpá několik folklorních souborů – FS Lintava, Folklorní soubor písní a tanců Handrlák a pět dětských souborů.