Příští festival Kunovské léto se uskuteční od 17. do 21. června 2020

Motto festivalu

„DĚTI DĚTEM, S DĚTMI A PRO DĚTI, TO JE KUNOVSKÉ LÉTO“.

 

Kunovské léto - logo modré

 

Podmínky zrodu původní myšlenky festivalu

Začátkem devadesátých let 20. století došlo k zásadním změnám v životě celé naší společnosti. Folklorní tradice se tehdy ocitly na okraji zájmu, zanikly mnohé instituce, které po léta činnost společenských organizací a zájmových uměleckých aktivit (tedy i folklorních) podporovaly a zajišťovaly jim slušnou existenci. Vedoucí těchto kolektivů stáli před těžkým úkolem – „přežít“ a postupně najít takovou platformu fungování, která by měla nejen smysl dobrovolného setkávaní se společenstvím lidí se stejným zájmem a sympatiemi, ale měla také schopnost zajistit možnosti prezentace souborové tvorby na veřejnosti. Festival se v této atmosféře „rodil“.

Dětský folklorní festival „Kunovské léto“ vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice prezentace dětského folkloru v regionu s živým folklorním hnutím, jež tvoří souměstí Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město. Po úspěšném prvním regionálním ročníku, kterého se účastnily místní soubory, nesl podtitul festival s mezinárodní účastí, od roku 2000 je mezinárodním festivalem.

 

Bilance festivalu

Dvacet jedna let se v srdci Evropy, Slovácka a uprostřed uherskohradišťského souměstí setkávají děti různých národností, nejen z Evropy. Za tento čas se festivalu zúčastnilo přesně 336 dětských a mládežnických souborů ze zemí z různých koutů světa (České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Ruska, Maďarska, Makedonie, Srbska, Arménie, Gruzie, Řecka, Chorvatska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Mexika, Turecka, Konga aj.), dalších 280 neprofesionálních i profesionálních skupin a těles se podílelo na doprovodných pořadech. Každým rokem to je kolem 500-850 účinkujících.

Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za uplynulé období kolem 15.000 malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás – o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech – mluví, rádi se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu.

 

 

Význam festivalu

Festival „Kunovské léto“, který si za dobu své existence a trpělivé práce vybudoval přední postavení mezi dětskými festivaly v Evropě i ve světě, každoročně přichází s letním slunovratem, vždy třetí týden v červnu.

Význam festivalu potvrzuje certifikát nevládní celosvětové organizace pořadatelů mezinárodních folklorních festivalů a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO, přijetí festivalu mezi členské festivaly CIOFF a naše členství ve výboru České národní sekce CIOFF.

 

Podpora festivalu

Město Kunovice nese domovské právo festivalu a občanského sdružení „Kunovjan“, jež se těmto iniciativám v našem regionu věnuje. Město Uherské Hradiště, město Staré Město a posléze také Zlínský kraj se staly přirozenou součástí festivalu s nápomocí v realizaci i zdárném průběhu festivalového dění nejen zapojením vlastních kolektivů, osobností těchto měst a kraje do práce v týmu, ale především umožněním pořádat některý z 38 programů festivalu na svém teritoriu, ve svých kulturních zařízeních, s využitím služeb měst a s výrazem podpory představitelů měst a kraje.

 

Souhrn dílčích programů festivalu

Během pěti dnů bývá pro festivalové děti a především pro vítané návštěvníky připraven bohatý program:

 • prezentace účastníků festivalu: výchovné koncerty pro školy, koncert pro lázeňské hosty a děti v Luhačovicích a pro domov pro seniory, vystoupení na náměstí v Uh. Hradišti;
 • „Svatojánský jarmark lidových řemesel“ s pozvánkami účastníků na festivalové dílčí programy: velký jarmark na Mariánském námětí v Uh. Hradišti s účastí více jak 120 výrobců vč. mistrů tradiční rukodělné výroby i začínajících řemeslníků;
 • Národní přehlídka dětských verbířů Slovácka. Na zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali celých 13 let regionální soutěži v dětském verbuňku – podoblasti hradišťské Dolňácko, kde se každoročně představuje 20-30 malých verbířů od předškolního věku do 15 let;
 • „Řezbářské sympozium“ – účast řezbářů pěti zemí, kteří po dobu festivalu v přírodním areálu v Kunovicích ve dřevě „probouzí“ velké figurální plastiky ze světa dětí, tematiky místní tradice a zvyků. Součástí je řezbářská škola;
 • „Naše děti“ – soutěžní přehlídka choreografií dětských souborů festivalu za přítomnosti odborné mezinárodní poroty;
 • „Děti – folklor – sport“ – zábavné sportovní odpoledne se sportovním zápolením účastníků festivalu, výtvarnými dílnami;
 • „Koncert duchovní písně“ – koncert zástupců jednotlivých hostů festivalu v chrámu Páně v Kunovicích;
 • „Doma je doma“ – závěrečný galaprogram s přehlídkou tradičních regionálních či národních tanců jednotlivých zemí, předáním ocenění, vyhlášení „laureáta“ festivalu, společné rozloučení všech dětí ze zúčastněných souborů.

 

Festival na internetu

www.kunovske-leto.cz

www.facebook.com/kunovskeleto

 

 

 

Kunovské léto 2014 v číslech

 • Na 21. ročník „Kunovského léta“ zavítalo 15 souborů a 10 dalších kolektivů ze 6 zemí světa.
 • Celkem jsme v našem kraji přivítali 638 účinkujících dětí a 82 účinkujících dospělých, kteří se představili v jednotlivých pořadech festivalu.
 • Navštívit jste mohli 25 pořadů, 1 trh a 1 jarmark – Selský trh a Svatojánský jarmark.
 • Svého soutěžního ducha mohly festivalové děti změřit v 5 soutěžích: verbuňk, běh Kunovicemi, soutěž choreografií, stloukání másla, sportovní zápolení.
 • Pro pitný režim dětí byly použity 2 palety vod.
 • Zdravotní služba musela zasáhnout v případě 2 ošetření v nemocnici (teploty, chřipka, angína) a 10 ošetření přímo v areálu.
 • V soutěžním pořadu choreografií bylo uděleno 16 ocenění a 2 ocenění pro laureáta festivalu.
 • V případě Národní přehlídky dětského verbuňku bylo rozdáno 16 ocenění.
 • Sportovní zápolení ocenilo triádu nejlepších souborů – 3 ocenění.
 • V soutěži „Běh Kunovicemi“ obdrželi zástupci souborů 3 ocenění.
 • Také soutěž ve stloukání másla přineslo 3 ocenění.

 

 

Blížící se Kunovské léto 2015
Letos očekáváme účast 19 dětských kolektivů – ze zahraničí: Moldavsko, Černá Hora, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, z České republiky – z Čech, Moravy a Slezska: soubory z Pardubic, Světlé nad Sázavou, Brna, Velké Bystřice, Moravského Písku, Velké nad Veličkou, Starého Města, Uherského Hradiště a Kunovic. Hostem festivalu je soubor Železiar z Košic, který patří mezi nejlepší, nejznámější a nejuznávanější soubory na Slovensku.

 

Kunovské léto 2015 - progam

 

Slova jednoho z dětí

„…Přijeli jsme vám ukázat naše tradice, přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi písničkami, hudbou a tanci… a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky, jakou podobu mají vaše tradice a co je pro vás typické…                      …a čím se od sebe odlišujeme…“

 Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“