K dispozici KUNOVIAN AIR FORCE bylo již několik let unikátní letadlo L410 UVP – jeden ze zachovalých létajících prototypů L410 UVP. Toto letadlo prošlo důkladnou revizí a bylo uvedeno do plně funkčního stavu. V KUNOVIAN AIR FORCE bude sloužit jako tzv. „salónní“ verze pro přepravu velení.

 

V minulém roce získaly KUNOVIAN AIR FORCE letadlo L410 UVP, které do té doby sloužilo v bojových misích. Letadlo bylo do KUNOVIAN AIR FORCE dopraveno utajeně, rozebrané na kusy a v KUNOVIAN AIR FORCE prošlo kompletní rekonstrukcí a následně bylo zkompletováno. Jako jediný model L410 na světě bylo vybaveno raketomety pro rakety vzduch – vzduch a vzduch – země. Vnitřní prostor je uzpůsoben pro potřeby rychlého nasazení a tak jsou sedačky na hrazeny lavicemi, jak je běžné u vojenských letadel pro parašutisty.

KUNOVIAN AIR FORCE dostaly prostor pro svoji činnost v Aircraft Industries, a.s. kde mají na pracovištích Střední školy letecké ideální podmínky pro práci na technice. Po vzoru RAF budou KUNOVIAN AIR FORCE sloužit k činnostem přinášející dobro. Starostce Kunovic slíbily pomoc při organizaci akcí zaměřených na mládež Kunovic. Nabídnou spolupráci základním školám Kunovic pro lepší informovanost jejich žáků o leteckém průmyslu v Kunovicích, o činnosti Slováckého aeroklubu, Slováckého muzea atd.

V současné době probíhají nebo již proběhly první informativní jednání s leteckými firmami v areálu Aircraft Industries, a.s. o možnosti exkurzí do jejich prostor (např. firma 5M s titulem „Firma roku 2010“).  Je připravena spolupráce KUNOVIAN AIR FORCE se střeleckým kroužkem, který využívá střelnici Aircraft Industries, a.s. KUNOVIAN AIR FORCE naváže na aktivní spolupráci Střední školy letecké s místním muzeem letadel. SŠ letecká v minulosti renovovala dvě letadla v muzeu. Pro letošní rok je připravena renovace letadla Z 37 „Čmelák“, které je již z muzea převezeno do KUNOVIAN AIR FORCE aby na něm členové KUNOVIAN AIR FORCE provedli kompletní revizi. Členové KUNOVIAN AIR FORCE pomohli připravit L610  (největší letadlo, které se v Kunovicích vyrobilo) pro jeho začlenění do ekologických výukových programů firmy Kovosteel ve St. Městě. Městu Kunovice slíbily KUNOVIAN AIR FORCE pomoc při organizaci akce „Odlétáme na prázdniny“. V krátkém čase budou osloveny základní školy Kunovic o možném zapojení jejich žáků do činností KUNOVIAN AIR FORCE, případně budou připraveny projekty s výchovnými poradci v oblasti volby povolání.

Celou činnost KUNOVIAN AIR FORCE umožňuje firma Aircraft Industries, a.s. a Střední škola letecká. Pro firmu Aircraft Industries, a.s. je to již třetí projekt pro mladé lidi, kterému umožňuje ve svém areálu fungovat (SŠ letecká, střelecký kroužek, KUNOVIAN AIR FORCE) a pomáhá tak městu Kunovice vytvářet sebevědomí mladých občanů města.

 

  1. 1. 2011

 

Hynek Horňáček, ředitel SŠ letecké, velitel KUNOVIAN AIR FORCE