Krojárnu město Kunovice vybudovalo v rámci své dlouhodobé podpory lidové kultury a tradic našeho regionu a také pro své občany, kteří se na udržování folklorních zvyků podílejí.

K dispozici jsou kroje nové i darované, případně zakoupené od občanů.

Kroj je možné si vypůjčit po dohodě s paní Schneiderovou na tel. 727 969 716

Od jara 2019 je krojárna přestěhována do budovy Základní školy U Pálenice. Vchod je brankou od školní jídelny, vzadu vlevo.

 

Ceník půjčovného krojů a krojových součástí

Výpůjční řád krojů platný od 9.04.2019

 

Ceník půjčovného krojů a krojových součástí

MUŽSKÝ KROJ

košile (včetně praní, škrobení, odšití vyšívání + dudky)              450 Kč

kordula                                                                                          70 Kč

nohavice                                                                                        70 Kč

řemen                                                                                            50 Kč

boty                                                                                             150 Kč

astrigánka(beranice)                                                                     50 Kč

merínek                                                                                         50 Kč

 

ŽENSKÝ KROJ

rukávce (včetně přišívání krajek, vycpávky) + dudky                   450 Kč

kordula                                                                                           70 Kč

košile                                                                                            150 Kč

spodnice větší (včetně praní a škrobení)                                     100 Kč

spodnice menší (včetně praní a škrobení)                                   100 Kč

fěrtúšek                                                                                          70 Kč

šorec                                                                                              70 Kč

pentle zadní                                                                                   50 Kč

boty                                                                                              150 Kč

šátek                                                                                             100 Kč

 

Vypůjčené kroje a jejich součásti nesmějí být vypůjčitelem nijak přešívány ani jinak upravovány.

V případě zásadního poškození, záměny či ztráty uhradí vypůjčitel pořizovací cenu nové krojové součásti.

V případě nevrácení vypůjčených krojových součástí do sedmi dnů od sjednaného termínu se půjčovné zvyšuje o 100%.