Na kulturním a společenském dění v Kunovicích se vždy největší měrou podílely spolky a svobodná sdružení. V době, kdy byly Kunovice součástí Uh. Hradiště, se organizování společenského života a tradičních svátků a slavností na čas přerušilo.

V padesátých a šedesátých letech se Osvětové besedě podařilo v rámci tehdejších možností udržovat kunovické tradice i za nepříznivých politických poměrů. Fungující svobodná sdružení a spolková činnost však byla zrušena a nahrazena společenskými organizacemi Národní fronty. Svébytný společenský život v Kunovicích v každém případě utrpěl. K podstatným změnám v organizování zdejšího kulturního života došlo v souvislosti s osamostatněním Kunovic v roce 1990. Ve městě začaly aktivně pracovat spolky Přátelé starých tradic, Osvětová beseda a organizátorem kultury se stala i kulturní komise obecní rady.

V roce 1994 byla založena Nadace Tradice Kunovic, která byla v roce 1996 nahrazena Občanským sdružením Kunovjan, jež si vzalo za své pořádání dětského folklorního festivalu Kunovské léto, kterého se účastní dětské soubory z celého světa. Kulturní komise rady města se podílí na organizování fašankové obchůzky s pochováváním basy, sletu čarodějnic, stavění a kácení máje, dále spolupořádá Svatováclavské hody s právem, obchůzkou a vozením berana, vánoční koncerty, zpívání pod vánočním stromem a Silvestr před radnicí.

V roce 1996 byla obnovena tradiční Jízda králů, která se koná jednou za dva roky. Tuto akci organizovali Přátelé starých tradic a v poslední době už je organizátorem město Kunovice. Slovácká tradiční Jízda králů se dostala na seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Rozhodl o tom v neděli 27. listopadu 2011 v Indonésii mezivládní výbor Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

V průběhu deseti let byly Kunovice obohaceny o vlastní knihu „Kunovice v proměnách času“, sepsanou kolektivem autorů, mezi něž patřil tehdejší starosta obce Kunovice Ing. Jiří Deml. Kniha vyšla v roce 1996. Další knihu vydalo město v roce 2006 pod názvem Nezapomenutá krása. Tato kniha ukazuje krásu našeho kroje, která není zapomenuta ani ukryta v muzeích, ale ožívá každoročně při výročních obyčejích, které se v Kunovicích podařilo dochovat do dnešních dnů. Autorkou je Mgr. Ivana Majíčková, MBA.

K dalším milým kulturním počinům patří vydání tří CD, na nichž jsou zachyceny hlásky dětských zpěváčků většinou z folklorních souborů.
První CD nese název „Slavíček zpívá“ a představují se v něm děti, které byly úspěšné v soutěži dětských zpěváků lidových písní Zazpívej, slavíčku, z toho sedm dětí z Kunovic, za doprovodu cimbálové muziky Babica. Iniciátory tohoto dílka jsou František Říha a PhDr. Romana Habartová a v roce 1998 je vydalo Folklorní sdružení BABICA ve spolupráci s městy Kunovice, Uherský Ostroh, Uherské Hradiště a Staré Město. Z důvodu stálého zájmu z řad veřejnosti se v současné době chystá reedice tohoto CD.

V roce 2001 vydalo Město Kunovice CD a MC „Vinšujem Vám …“, na němž s koledou přichází děti folklorních souborů z Kunovic a cimbálové muziky Mladí Burčáci, Burčáci a Dětská cimbálová muzika souboru Handrláček. Dramaturgii a produkci mu zajistila Mgr. Ivana Majíčková, MBA. Tento milý dárek, nejenom k Vánocům, je k dostání v Městském informačním centru  v Kunovicích.

6. dubna 2003 bylo slavnostně pokřtěno nové CD, jež autorka Romana Habartová nazvala „Zpívání zkraje života“. Společně s cimbálovou muzikou Kunovjan a jednadvaceti sólisty z Moravy vytvořili krásnou přehlídku oceněných zpěváků z jednotlivých ročníků zpěvácké soutěže festivalu „Kunovské léto“. Vydavatelem CD je Občanské sdružení Kunovjan.

 

Město žije bohatým kulturním životem a snaží se o uchování tradic.

Za příkladný vztah ke kultuře, její podporu a propagaci a trvalou ochranu kulturního dědictví v rgionu získalo město Kunovice od Masarykovy akademie umění v roce 2005 Cenu Rudolfa II.

Diplom_Cena_Rudolfa_II