Na kulturním a společenském dění v Kunovicích se vždy největší měrou podílely spolky a svobodná sdružení. V době, kdy byly Kunovice součástí Uherského Hradiště, se organizování společenského života a tradičních svátků a slavností na čas přerušilo.

V padesátých a šedesátých letech se Osvětové besedě podařilo v rámci tehdejších možností udržovat kunovické tradice i za nepříznivých politických poměrů. Fungující svobodná sdružení a spolková činnost však byla zrušena a nahrazena společenskými organizacemi Národní fronty. Svébytný společenský život v Kunovicích v každém případě utrpěl. K podstatným změnám v organizování zdejšího kulturního života došlo v souvislosti s osamostatněním Kunovic v roce 1990. Ve městě začaly aktivně pracovat spolky Přátelé starých tradic, Osvětová beseda a organizátorem kultury se stala i kulturní komise obecní rady.

V roce 1994 byla založena Nadace Tradice Kunovic, která byla v roce 1996 nahrazena Občanským sdružením Kunovjan, jež si vzalo za své pořádání dětského folklorního festivalu Kunovské léto, kterého se účastní dětské soubory z celého světa.

Kulturní akce, pořádané městem, organizuje v současné době Městské informační centrum Kunovice ve spolupráci s kulturní komisí rady města. Ve městě se tradičně pořádají fašankové obchůzky s pochováváním basy, Slet čarodějnic, stavění a kácení máje, Odpoledne pro seniory, Rozloučení s prázdninami, Svatováclavské hody s právem, obchůzkou a vozením berana, vánoční koncerty, zpívání pod vánočním stromem či Silvestr před radnicí.

V roce 1996 byla obnovena tradiční Jízda králů, která se koná jednou za dva roky. Tuto akci organizovali Přátelé starých tradic, nyní jsou organizátory město Kunovice a spolek Jízda králů Kunovice. Slovácká tradiční Jízda králů se dostala na seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Rozhodl o tom v neděli 27. listopadu 2011 v Indonésii mezivládní výbor Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

V průběhu deseti let byly Kunovice obohaceny o vlastní knihu Kunovice v proměnách času, sepsanou kolektivem autorů, mezi něž patřil i tehdejší starosta obce Kunovice Ing. Jiří Deml. Kniha vyšla v roce 1996.

Další knihu vydalo město v roce 2006 pod názvem Nezapomenutá krása. Tato kniha ukazuje krásu našeho kroje, jež není zapomenuta ani ukryta v muzeích, ale ožívá každoročně při výročních obyčejích, které se v Kunovicích podařilo dochovat do dnešních dnů.

V roce 2016, při příležitosti 820. výročí první písemné zmínky o Kunovicích, vydalo město obrazovou publikaci Kunovice, která zachycuje krásy Kunovic na nádherných fotografiích. Ve stejném roce vyšla také kniha Jan Hrubý autora Ing. Jiřího Demla. Publikace se věnuje kunovickému rodákovi, který zahynul 18. června 1942 v kostele v pražské Resslove ulici, kde se skrýval spolu s dalšími výsadkáři po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha.

V roce 2018 spatřila světlo světa sada knih Kunovice I, II, která se obsáhle věnuje minulosti i současnosti města. První díl obsahuje kromě obecných informací o městě a jeho přírodních krásách zejména podrobně popsanou historii města, jeho spolkový život a významné osobnosti. V díle druhém naleznou čtenáři informace o památkách, které město zdobí, o kunovické farnosti a také o životě ve městě – jeho obyčejích, nářečí a tradicích, včetně odívání.

Kromě první zmíněné knihy Kunovice v proměnách času, která je již vyprodána, můžete všechny publikace zakoupit v Městském informačním centru Kunovice.

Folklorní soubory a pěvecké sbory, které ve městě působí, mají na svém kontě hned několik hudebních CD. Folklorní sdružení BABICA ve spolupráci s městy, mezi kterými byly i Kunovice, vydalo v roce 1998 CD Slavíček zpívá. Kromě jiných dětí, které byly úspěšné v soutěži “Zazpívej, slavíčku” na něm můžete slyšet i sedm dětí z Kunovic.

V roce 2001 vydalo město Kunovice CD a MC Vinšujem Vám …, na němž s koledou přichází děti folklorních souborů z Kunovic a cimbálové muziky Mladí Burčáci, Burčáci a Dětská cimbálová muzika souboru Handrláček. Tento milý dárek, nejenom k Vánocům, je k dostání v Městském informačním centru Kunovice.

V roce 2003 vydalo Občanské sdružení Kunovjan album Zpívání zkraje života, které tvoří krásnou přehlídku oceněných zpěváků z jednotlivých ročníků zpěvácké soutěže festivalu „Kunovské léto”.

Dalším hudebním počinem je CD Ani ně má milá neznáš, kterým se může pochlubit Mužský sbor z Kunovic a cimbálová muzika Ohnica. Vyšlo v roce 2018. A své album ve stejném roce nazpíval také Ženský sbor z Kunovic s Cimbálovou muzikou Kunovjan – nese název Eště si zazpívám pod zeleným stromem. Oba tyto hudební kousky jsou rovněž k dostání v Městském informačním centru Kunovice.

Město žije bohatým kulturním životem a snaží se o uchování tradic.

Za příkladný vztah ke kultuře, její podporu a propagaci a trvalou ochranu kulturního dědictví v rgionu získalo město Kunovice od Masarykovy akademie umění v roce 2005 Cenu Rudolfa II.

Diplom_Cena_Rudolfa_II